Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

Hà Lan, 2017

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: hoa, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

https://www.facebook.com/100002675010835/videos/1261146923984463/

Bài nhiều người xem