Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

PARIS 31.12.2016 - 1.1.2017

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đêm và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: đêm

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, kính râm và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, tuyết và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, giày
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, kính râm và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài nhiều người xem