Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

Yosemite National Park, USA

Không thể nói là Đẹp, mà phải thốt lên là: Quá đẹp!Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài nhiều người xem