Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

Hiệu sách nước Anh

Vào một hiệu sách trên một đường phố nuớc Anh có rất nhiều đầu sách chất cả ba tầng, muốn hỏi về cuốn sách nào đều được nhân viên nói rõ về nội dung cuốn sách đó, muốn đọc thì có các góc yên tĩnh ấm áp để đọc.
Vào đây, tiếng thở nhẹ cũng nghe thấy, tĩnh lặng vô thường. Mùi giấy thơm khôn tả.
Mình viết vài dòng vào quyển sổ lưu niệm của nhà sách, tất nhiên, không quên để bên dưới hai chữ: Việt Nam.
My. Anh quốc, 28.06.2016Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài nhiều người xem