Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

Cùng các nhạc sĩ 2016

Từ trái qua các sĩ nhạc sĩ Vũ Thiết, Nguyễn Trọng Tạo, Phó Đức...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài nhiều người xem