Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

Thông báo

Tôi xin thông báo có một số người đã sao chép thơ, văn, truyện ngắn của tôi đăng vào trang họ, thậm chí còn in ấn. Tôi sẽ lấy bằng chứng sau khi đã nghe nhiều bè bạn nói với tôi như vậy.
Có bạn ở bên Đức cũng bê gần như nguyên xi câu chuyện đi nhổ răng của tôi cùng một số bài văn thơ khác và in trong tập truyện ngắn của vị đó.
Thật là xấu hổ, tại sao muốn cầm bút mà lại chuyên đi chôm của người khác?
Những người có văn hoá và tự trọng sẽ không bao giờ làm như vậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài nhiều người xem