Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

CHO EM TỪ ẤY BIẾT YÊU NGƯỜI

CHO EM TỪ ẤY BIẾT YÊU NGƯỜI
Bữa ấy em về như câu hát
Sao trăng còn lại một chút này
Bữa ấy em về tình như lá
Giăng giăng trên những phím dương cầm
Một mùa anh nhớ giữa lặng câm
Lao xao kỷ niệm vương tóc dài
Nên em đi về đường mây gió
Nên em đi về màu sương khói
Cho em miệt mài giữa muôn trùng
Gọi anh từ năm tháng chưa vơi
Cho em màu mắt mãi tuyệt vời
Trên đường tình yêu bóng chân dung
Cho em từ ấy biết yêu người
Một lần ngồi gói những tơ vương
Em đi còn anh thì đứng lại
Em về còn phía mù khơi xa
Đặng Hà My 08.06.2015

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

Photo 2015


Bài nhiều người xem