Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

ANH VỀ CHƯA


Anh về chưa trời chiều xanh mắt lá
Giữ cho em cành liễu rủ ven hồ
Gió đừng thổi khi con đường xa lạ
Trượt chân nhau trên những xác xơ rồi

Anh về chưa? 
Rồi đến phải về thôi
Em chỉ hẹn với sao trời đêm trước
Dẫu anh chờ những nẻo mây vọng ngược

Em chỉ chờ cơn gió cuối
Bay đi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài nhiều người xem