Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

Đêm và nụ cười câm

Hình ảnh: Đêm và nụ cười câm
     Đặng Hà My

Những giọt nước mắt lăn qua mặt trời
Nỗi thổn thức cháy thành than
Những giọt nước mắt lăn qua mặt trăng
Niềm vui đóng băng

Loài người ngồi trong chiếc rương màu xanh và đỏ
Âm dương nổi loạn
Thế giới của những điều nói nhảm
Tự do bác ái từ hộp diêm rất nhỏ

Chỉ có bóng tối
Quá thật
Không cần ai nữa
Màn đêm đã bao bọc cả rồi

Khi hoa hồng không cần những hạt sương
Chú bướm vàng trong mơ chỉ còn nơi cổ tích
 
            SG12.07.2014

Đêm và nụ cười câm
Đặng Hà My

Những giọt nước mắt lăn qua mặt trời
Nỗi thổn thức cháy thành than
Những giọt nước mắt lăn qua mặt trăng
Niềm vui đóng băng

Loài người ngồi trong chiếc rương màu xanh và đỏ
Âm dương nổi loạn
Thế giới của những điều nói nhảm
Tự do bác ái từ hộp diêm rất nhỏ

Chỉ có bóng tối
Quá thật
Không cần ai nữa
Màn đêm đã bao bọc cả rồi

Khi hoa hồng không cần những hạt sương
Chú bướm vàng trong mơ chỉ còn nơi cổ tích

SG12.07.2014

--- 


2 nhận xét:

Bài nhiều người xem