Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

Sài Gòn tháng 6

Sài Gòn trộm một ngày chung
Giấu em vào giữa muôn trùng
Chia xa...
SG 07.06.2014

2 nhận xét:

Bài nhiều người xem