Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

BIỆT HÀNH Đặng Hà My

BIỆT HÀNH
Đặng Hà My

Bóng hoa đêm dập dờn bàn tay vẫy
Đám biệt hành
Cơn sốt tình ngây ngất
Bỏng rát thịt da

Sóng vồ vập trên bãi cát nâu
Người gác trăng tóc bù xù không tuổi
Từ vân mây
Đôi mắt anh hiền như sương

Và em biết ngày xưa biển đã hát bài gì
Và em biết tại sao biển chỉ réo một lời từ vô tận
Vô tận từ em, anh... 

VT 13.06.2014


2 nhận xét:

Bài nhiều người xem