Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

Người yêu dấu ơi, Thơ: đHM

Hình ảnh: NGƯỜI YÊU DẤU ƠI
                                    Thơ đã phổ nhạc
                                       Đặng Hà My

Em xa anh 
Tiếng chuông chùa đổ vòng quanh phố
Hà Nội vào thu hoang vắng một câu thề
Đường gối mây anh ngẩn ngơ với sóng
Đành cuộn lòng vỗ mãi phía em xa

Hà Nội không em
Mùa dâu da ửng nắng
Có chùm nào rụng xuống gốc buồn tênh
Lá bàng xao xác theo chân em bay mãi
Anh lặng thầm
Hôn lên bước lang thang

Người yêu dấu ơi
Hãy về bên anh, xin về lại
Cùng hoan ca những khúc nhạc yêu đầu
Cho mùa hoa sữa cứ ngát nồng như thế
Cho cánh sâm cầm nhớ sóng
Lại quay về

Người yêu dấu ơi
Hãy về bên anh xin về lại
Trầm mặc Cổ Ngư anh giang tay đón đợi
Heo may nắng anh nhốt hoàng hôn lại
Chờ em về
Thắp sáng một ban mai

Người yêu dấu ơi
Tình là mãi mãi
Là mãi mãi
Ta chờ em về lại
Để thắp sáng, thắp sáng
một ban mai….

Ta chờ em mãi 
Người yêu dấu ơi
Cho cánh sâm cầm 
Nhớ sóng…lại quay về…

 Nước Đức; ĐHM
NGƯỜI YÊU DẤU ƠI
Thơ đã phổ nhạc
Đặng Hà My

Em xa anh
Tiếng chuông chùa đổ vòng quanh phố
Hà Nội vào thu hoang vắng một câu thề
Đường gối mây anh ngẩn ngơ với sóng
Đành cuộn lòng vỗ mãi phía em xa

Hà Nội không em
Mùa dâu da ửng nắng
Có chùm nào rụng xuống gốc buồn tênh
Lá bàng xao xác theo chân em bay mãi
Anh lặng thầm
Hôn lên bước lang thang

Người yêu dấu ơi
Hãy về bên anh, xin về lại
Cùng hoan ca những khúc nhạc yêu đầu
Cho mùa hoa sữa cứ ngát nồng như thế
Cho cánh sâm cầm nhớ sóng
Lại quay về

Người yêu dấu ơi
Hãy về bên anh xin về lại
Trầm mặc Cổ Ngư anh giang tay đón đợi
Heo may nắng anh nhốt hoàng hôn lại
Chờ em về
Thắp sáng một ban mai

Người yêu dấu ơi
Tình là mãi mãi
Là mãi mãi
Ta chờ em về lại
Để thắp sáng, thắp sáng
một ban mai….

Ta chờ em mãi
Người yêu dấu ơi
Cho cánh sâm cầm
Nhớ sóng…lại quay về…

Nước Đức; ĐHM
 — tại Germany.

1 nhận xét:

Bài nhiều người xem