Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

Frankfurt- Hà Nội 07.04.2014


  1. Thích ·  · 
  2. Vừa ngủ dậy, bạn đòi ảnh chụp hôm kia, gửi qua FB.
    Cuộc đời là những chuyến bay, phi hành đoàn 4 người. Frankfurt- Hà Nội (07.04.2014)
     (5 ảnh)
    Thích ·  · 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài nhiều người xem