Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

KHÚC DU CA CỦA DẾ..., Thơ: Đặng Hà My, nhạc: Nguyễn Trọng Tạo

Cảm ơn nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo.
BÀI THƠ CỦA ĐẶNG HÀ MY (Dang Ha My) LỜI CHO DẾ thành bài hát KHÚC DU CA CỦA DẾ.
Nhạc: Nguyễn Trọng Tạo

LỜI CHO DẾ

Con dế hát dưới bụi tầm gai
Có một màu trời như khúc du ca của lá
Con dế hát dưới giàn thiên lý
Có một làn hương như khúc du ca của núi đồi
Con dế hát dưới khóm hoa nhài
Có vũ hội trắng và khúc du ca của trăng

Ngày mai nắng
Ngày mai lắng
Ngày mai vắng
Lời dế rêu phong trên ghế đá buồn
Lời long đong trên ngọn cỏ buồn
Lời lêu bêu trên “cõi tình” buồn

Em như chiếc lá tầm gai
như nụ hoa nhài
như nhành thiên lýCó khúc du ca của lá
Có khúc du ca của núi đồi
và khúc du ca của những hạt trăng rơi

Dế còn hát nữa không
ngân bản tấu nào?
Khi có một mùa
em về
như chiếc lá diêu bông…

Ha Noi 06.10.2011 ĐHMy
 (4 ảnh)
Tại Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam, rằm tháng giêng 2014

2 nhận xét:

Bài nhiều người xem