Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

Bài hát Hà Nội ơi. Nhạc: DHD- Thơ: đHM

Hà Nội ơi- Nhạc Cá Gỗ. Thơ Đặng Hà My
Dec 2, 2012 12:08 AMPublicPageviews 87 2


Đặng Hà My Đặng Hà My's photo

Attention users who are both hearing- and vision-impaired:

To complete this form you must enter a word that is part of an image or a few digits from an audio recording. If you cannot read the image or hear the audio, Yahoo! is happy to assist you. A representative from Customer Care will need to contact you. Please provide your phone number and email address and send your request by visiting this URL - http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/vi/general.html To request assistance with registration, please first read the Yahoo! Terms of Service located at http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/utos-173.html before submitting your request.
This page uses Adobe Flash technology. Please download and install Adobe Flash Player.
4000
 • Ong rừng Ong rừng
  Chị ngụ cư nơi này hơn hai mươi gần ba mươi năm tới nơi rồi, sắp phải rời đi - nghe nhắc nhiều đến Quảng bá lòng chưng hửng , chẫng hẫng quá .
  • Cá Gỗ Cá Gỗ
   Bên này sập rồi, cậu chuyển sang nơi khác đi
   • Ong rừng Ong rừng
    Đăng cả bài thơ ở đây để vừa nghe vừa đọi thì thích hơn,

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Bài nhiều người xem